Trang trí nội thất căn hộ

Thiết kế nội thấtphòng ngủ hợp lý

Tương tư như trên, nếu sở dụng các cửa sồ đùng làm trong đềm, bạn sơn hoặc dán giấy màu sắc, có kều hình đố chọ với các tường khác Thiết kế nội thấtphòng ngủ.
– Gưcrng ngủ không nên đặt ở chỗ ánh sáng mặt trờ chếu vào trực tiếp , nếu vậy tạ chỗ chếu nắng phải có màn che hoặc mành sáo.
– Giữa gường và tường phải cổ khoảng cách cần Thiết đề dễ làm vệ sinhsạch sê.
– Màu sắc và cách bài trí đồ đạc:
– Bạn có nhiều tư do trong việc bều lộ năng khếu chọn lựa màu sắc. Nên tham khảo phần Màu 9ắc đề chọn lựa màu sắc vừa thích hợp ý thích cá nhân, vừa phù hạp thẫm mỹ. Tuy nhên, như đã nó, bạn cần lưu ỵ các đặc đềm giới tính và tuổii tác. Ví dụ: đối với ngườiilứn tuổii, nên lưu ý màu sắc hòa hợp và tạo được một cảm gác yên tĩnh thoả má. Bố với phòng ngù của thanh nên thì màu sắc đưrc tư do hơn, đố chọ hơn.
– Gường ngủ không nên choán chỗ lớn giữa phòng mà nên đặt dọc theo tường.
– Nếu kích thước và hình dáng căn phòng không
cho phép kê 2 gưìrng cá nhân song song giữa phòng, bạĩ có nhiều cách đề vận dụng:
+ Tnrò-ng họ-p phòng dà và hẹp: Đặt 2 gường dọc ha bền cửa sồ. Nếu là nữ, kề 1 bàn phấn ĩr cửa sồ
+ Trường hợp phòng vuông: ke ở bức tường (tố diện 2 gưừng theo chiều của góc
Kê 2 gường ở gần nhau và cách nhau bằng buồn ngủ ở giữa.
Cách phủ khẵn trả gường (xem phần khăn trăng).