Trang trí nội thất căn hộ

Những cấm kỵ về phong thủy khi Thiết kế nhà hàng

Cấm kỵ phong thủy và cách hóa giải khi thiết kế nhà hàng:
– Hai căn nhà có cửa chính xung đối nhau:
Theo phong .thủy, nếu hai nhà có cửa chính xung đối sẽ làm cho khí nhà này xung thẳng vào cửa nhà kia nên chắc chắn sẽ có một nhà bị xấu. Để khắc phục có thể dùng gương Bát Quái hoặc chuông gió treo ở cửa. Gương trong phong thủy
có tác dụng phản xạ lại luồng khí bay tới, nhưtiỊ gương phải hết sức cẩn thận, không được sử vì gương có thể phản xạ cả cát khí…
Ngoài ra để hóa giải hung khí có thể dùng tượng Quan Công, tượng Phật Bà để trân ở cửa loại cầu thủy tinh để hóa giải.
– Nhà ở có đường đâm thẳng vào nhà:
Nếu có con đường đâm thẳng vào nhà thì hu thẳng vào nhà. Ở nhà này không yên ổn dễ sinh tật, hao tổn tài lộc. Để khắc phục có thể dùi Quái hoặc xây tường cao để chắn. Ngoài ra để ] khí có thể dùng đôi con nghê, tượng Quan Công Bà để trấn ở cửa.
– Nhà ở có dốc cao chạy thẳng vào nhà:
Nếu có dốc cao chạy thẳng vào nhà thì khí sẽ vào nhà hoặc khí đổ thẳng ra đường. Khí vận ngôi nhà cũng như mạch máu trong cơ thể, phải khí và xuất đi uế khí. Khí vận chuyển phải có tac dụng phán xạ lại luống khí bay tới, nhưng việc sử dụng gương phải hết sức cẩn thận, không được sử dụng bừa bãi vì gương có thể phản xạ cả cát khí…
Ngoài ra để hóa giải hung khí có thể dùng đôi con nghê, tượng Quan Công, tượng Phật Bà để trân ở cửa hoặc treo các loại cầu thủy tinh để hóa giải.