Trang trí nội thất căn hộ

HỆ THỐNG BẢO VỆ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CồNG TRƯỜNG

8.1. HỆ THỐNG BẢO VỆ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CồNG TRƯỜNG
Hệ thống bảo vệ và an toàn lao động trên công trường là tập hợp các biện pháp kĩ thuật và tổ chức, nhằm đảm bảo tuyệt đôi an toàn cho người, cho máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và cho công trình trước sự tác động của môi trường và xã hội.
8.1.1. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
Các biện pháp kĩ thuật gồm có: hệ thống hàng rào và cổng bảo vệ, chòi quan sát nếu cần thiết, các loại biển báo, rào chắn, quy định các vùng nguy hiểm, lưói chắn rác khi xây nhà cao tầng…
a. Hê thống hàng rào và cổng bảo vê
Hàng rào công trường là một khái niệm tương đốì, hàng rào khoanh vùng biên giới công trường, giúp cho việc quản lí về mặt pháp lí và hành chính. Ở những công trường xây dựng trong thành phố, hàng rào thường phải xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình để đảm bảo các thủ tục cần thiết về hành chính như đăng kí với chính quyền sở tại, cơ quan vệ sinh môi trường, phòng chống cháy… về kết cấu, hàng rào công trường có rất nhiều loại: cọc bêtông cốt thép căng dây thép gai, cọc sắt căng lưới thép, hàng rào gỗ hoặc tre nứa… Các công trình xây dựng trong thành phô còn phải đảm bảo tính mĩ quan cho đường phô nên có thể rào bằng gỗ ván có sơn màu hoặc bọc tôn.
Ở những công trường lớn như xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhà máy thủy điện Ialy không có hàng rào cụ thể, nên biên giới công trường được giới hạn trong một vùng rộng lớn, bao bọc bởi sông suối, núi đồi, rừng cây… Khi này diện tích công trường được xác định từ các môc địa chính.