Trang trí nội thất căn hộ

Đặt chòi quan sát tại công trình

b. Chòi quan sát
Ớ những công trường lốn hoặc những công trường có yêu cầu bảo vệ đặc biệt, cần phải xây dựng các chòi quan sát. Vị trí các chòi đặt ở nơi có tầm bao quát lớn, có thể thấy được toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất và các sự cô diễn ra trên công trường.
Chiều cao chòi quan sát phụ thuộc vào diện tích công trường và các công trình xây dựng trong đó, một chòi quan sát cao 10 – 15 m quan sát bằng mắt thường và ống nhòm có thể bao quát một diện tích có bán kính từ 100 đến 200 m. Ở những công trưòng lớn, chỉ bô trí chòi quan sát cho một số khu vực cần thiết ví dụ khu vực kho bãi, trạm trộn và cung cấp vữa bêtông, các nhà xưởng có khả năng cháy… Ớ những công trường có xây dựng nhà cao tầng hoặc công trình cao như đài nước, có thể tận dụng kết hợp bô trí đài quan sát cho kinh tế.