Trang trí nội thất căn hộ

Chiếu sáng và cách lấy sáng cho công trình

a. Chiếu sáng tự nhiên
Chiếu sáng tự nhiên là dùng ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào chỗ làm việc, ngoài việc nó có tác dụng tốt về mặt sinh học đốì với con người và là hình thức chiếu sáng hợp vệ sinh nhất, nó còn là biện pháp chiếu sáng rẻ nhất. Vì vậy nên tận dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng cho các nhà xưởng. Có thể đưa ánh sáng vào nhà xưởng bằng cách:
• Chiếu sáng lấy từ ánh sáng trên cao qua cửa tròi, cửa sổ.
• Chiếu sáng bên qua cửa sổ, cửa đi ở tường ngoài.
• Chiếu sáng kết hợp hai hình thức trên.
Đặc điểm của chiếu sáng tự nhiên là ánh sáng thay đổi trong một phạm vi rất lớn, vì nó phụ thuộc vào thòi gian trong ngày, phụ thuộc vào mùa trong năm và thời tiết do đó không nên quy định bởi các đại lượng tuyệt đối về: độ sáng, độ chói như trong chiếu sáng nhân tạo.
Sự chiếu sáng tự nhiên trong các nhà xưởng, có thể đặc trưng bởi đại lượng tương đốĩ – Hệ sô chiếu sáng tự nhiên e%. Nó cho biết độ chiếu sáng trong nhà tối hoặc sáng hơn độ chiêu sáng bên ngoài bao nhiêu lần, tính theo phần trăm.
Tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên, lấy theo tiêu chuẩn Chiếu sáng tự nhiên cho các công trình xây dựng.